OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Alex a Sebastián

Neinvestičný fond

Neinvestičný fond...

                                                     Názov fondu: ALEX A SEBASTIÁN n. f.

Sídlo fondu: Dr. Valacha 31, 909 01  Skalica

Zriaďovateľ fondu - Marcela Plešová

                              - Martina Bačová 

IČO : 36 083 984

 

Neinvestičný fond Alex a Sebastián bol zriadený na základe rozhodnutia  Obvodného úradu v Trnave, odboru všeobecnej vnútornej správy. 3. 12. 2008 bol zapísaný do registra neinvestičných fondov  pod. č. OVVS/NF- 50/2008.

 

Účel fondu:

Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na ochranu a podporu zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutého Alexa Plánku a Sebastiána Romančíka, postihnutých detskou mozgovou obrnou . Najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, na podporu liečebných postupov a operácií na území SR i v zahraničí.