OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Alex a Sebastián

DARUJTE 2 % ....
darujte 2 % .......
      
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: ALEX A A SEBASTIÁN n.f.
Sídlo:  Dr. Valacha 31, 909 01 Skalica
Právna forma: Neinvestičný fond
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 36083984

ZAMESTNANCI  (FYZICKÉ OSOBY)

Vzory tlačív pre zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň vykonáva zamestnávateľ, na poukázanie 2 % z dane z príjmov


vyhlasenie_editovatelne2013.pdf [125 KB]  


potvrdenie-o-zaplateni-dane.doc

PRÁVNICKÉ OSOBY A SZČO

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, poukazujú 2 % priamo v daňovom priznaní, na poslednej strane tlačiva.
Vaše 2% z daní pomôžu deťom s DMO skvalitniť ich život.
Pomôžte nám pomáhať.


Ďakujeme za dôveru.


Viac informácií na www.rozhodni.sk